AMİRE SELAM VERMEME İDDİASIYLA VERİLEN CEZA

Soru:
Polis memuru olarak görev yapmaktayım. Nöbet tuttuğum esnada başımda şapka yoktu. Amir tarafından denetleme yapıldı ve şapkasız olduğum için kep selamı değil de sadece baş selamı verdim. Daha sonra ona selam vermediğim iddiayla hakkımda rapor tutmuş. Saygısızlık maddesinden 4 ay kıdem durdurma cezası aldım. İptali sağlanır mı

Cevabımız:
Değerli takipçimiz, amire selam vermediğiniz gerekçesiyle “amirlere saygısız davranmak” maddesinden hakkınızda tesis edilen 4 Ay Kısa Süreli Durdurma Cezası hukuka aykırı olup, ilgili cezanın İdare Mahkemesi tarafından İptali gerekecektir. Bu görüşümüzü izah edelim.

Disiplin cezasına ilişkin dosyanızı incelediğimizde; hem şapkasız olma hem de amire selam vermeme yönünden soruşturma yapılması için olur verildiği halde muhakkikçe yalnızca şapkasız olmanız yönünden soruşturma yapıldığı görülmektedir.

Hakkınızda amire selam vermeme suçunun işlenip işlenmediği yönünden tanık ifadelerinin alınıp, iddianın sübut bulup bulmadığının soruşturma raporuyla tespit edilmesi gerekmekteyken, sadece şapka takmama fiili üzerinden yürütülen soruşturma için “saygısızlık” maddesinden verilen cezada; eksik incelemeye dayalı işlem sebebiyle hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Nitekim amire karşı baş selamı verdiğinizi ifadenizde belirttiğiniz ve bu beyanınızın aksi bir hususun idarece ispatlanamadığı görülmektedir.

Her ne kadar şapka takmadığınız sabit ise de; disiplin cezası verilmesine neden olan “selam vermeme” durumunun kanıtlanamadığı açıktır. Ceza hukukunda olduğu gibi, disiplin cezaları alanında da, suçsuzluk esas olup, şüpheye dayalı olarak ceza verilemeyeceğinden, cezaya konu suç fiilinin ve suçu işleyen failin hiçbir şüpheye mahal bırakmayacak şekilde tespit edilip, ortaya konulması gerekmektedir.

Bu durumda şapka takmamış olmanız sebebiyle “kılık kıyafet kurallarına aykırı davranmak” maddesinden Kınama Cezası verilmesi gerekecek iken, ispatlanmamış olan “selam vermeme” kapsamında saygısızlık maddesinden disiplin cezası verilmesi hukuka aykırıdır.

Başka bir deyişle hakkınızda Orantılılık ilkesi ile Cezada Tipiklik şartı ihlal edilmiştir. Eylem ile ceza arasında adil bir denge bulunmamaktadır. Amire “selam vermeme” durumunun saygısızlık olarak nitelendirilmesinde hukuken olanak bulunmamaktadır.

Açıkladığımız bu gerekçeler doğrultusunda şahısınız hakkında tesis edilen 4 Ay Kısa Süreli Durdurma Cezasının İdare Mahkemesince İptali gerekecektir.

Not: Disiplin Cezası alan, eş durumu ataması yapılmayan, polis okullarından ilişiği kesilen veya her türlü konularda idare ile sorun yaşayan tüm personeller, bizlerle irtibata geçmeniz durumunda, ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için İptal davaları açılacaktır. Bizi aramanız yeterlidir.

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.