AMİRE SAYGISIZLIK ETTİĞİ İDDİASIYLA MEMURA VERİLEN CEZA

Soru:
Polis merkezi amirliğinde polis memuru olarak görev yapmaktayım. Komiserle tahkikat konusunda görüşme yaparken kendisi bana sesini yükseltti. Ben de kendisine hitaben “sesinizi yükseltmenize gerek yok” diyerek odadan dışarı çıktım. Akabinde komiser tarafından, kendisine saygısız davrandığım iddiasıyla hakkımda rapor tutulmuş. Açılan soruşturmada kendisine bağırdığım ve kapıyı arkasından sert bir şekilde kapattığım iftirası ile amire saygısız davranmak maddesinden 4 ay kıdem durdurma cezası aldım. Olayda başka şahit de yoktu. Tamamen yalan olan bir rapor sonucu verilen bu cezayı iptal ettirebilir miyiz?

Cevabımız:
Değerli takipçimiz, “görev sırasında amirlere karşı saygısız davranmak” fiilinden şahsınız hakkında tesis edilen 4 Ay Kısa Süreli Durdurma Cezası hukuka aykırı olup, ilgili disiplin cezasının İdare Mahkemesince İptali gerekecektir. Bu görüşümüzü izah edelim.

Soruşturma dosyanızı incelediğimizde; İl Polis Disiplin Kurulu’nun söz konusu kararında, komisere karşı saygısız konuşmalar sarf ettiğiniz ve arkasından kapıyı sert bir şekilde kapatmış olmanız iddia edildiği görülmekte ise de; savunma istem yazısında kapıyı sert kapattığınıza dair hususa yer verilmediği, bir başka ifadeyle kapının çarpılması olayından hiç bahsedilmediği, savunmanızda da bunun karşılığı olabilecek bir açıklamanın bulunmadığı açıktır.

Emniyet teşkilatında istihdam edilecek personelin, gerek bu göreve atanmaları, gerekse yerine getirdikleri hizmetin niteliği itibariyle diğer devlet memurlarından ayrıldıkları, bu özelliği itibariyle; meslek mensuplarının iş yaşamlarında belli bir disiplin anlayışını ve mesleki özeni taşımalarının esas olduğu, aksine davranışların yürürlükteki disiplin hükümlerine göre yaptırıma tâbi tutulacağı şüphesizdir.

Disiplin cezaları, kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesi bakımından kamu görevlilerinin mevzuat uyarınca yerine getirmek zorunda oldukları ödev ve sorumlulukları ifa etmemeleri veya mevzuatta yasaklanan fiillerde bulunmaları durumunda uygulanan yaptırımlar olup, memurların özlük hakları üzerinde doğrudan ve önemli sonuçlar doğurmaları sebebiyle subjektif ve bireysel etkileri bulunduğu gibi kamu görevinin gereği gibi sürdürülmesi ve kamu düzeninin sağlanması bakımından objektif ve kamusal öneme sahiptirler.

Bu bakımdan disiplin soruşturmalarının yapılmasında izlenecek yöntem, ceza verilecek fiiller ve ceza vermeye yetkili makam ve kurullar mevzuatta belirlenmektedir. Buna göre disiplin cezası verilebilmesi için kusurlu hallin tespitinden sonra belli süreler içinde, ilgili memur hakkında tarafsız bir soruşturmacı görevlendirilerek disiplin soruşturması açılması, söz konusu soruşturmada memurun lehine ve aleyhine olan tüm delillerin toplanarak ekleriyle birlikte soruşturma raporunun oluşturulması ve bu şekilde MEMURUN HANGİ FİİLİ, NEREDE, NE ZAMAN, NASIL, NE ŞEKİLDE işlediğinin somut ve hukuken kabul edilebilir deliller ile şüpheye yer vermeyecek açıklıkta ortaya konularak yetkili disiplin amiri veya kurul tarafından disiplin cezası verilmesi gerekmektedir.

Dolayısıyla hakkınızdaki disiplin cezasına konu olan “kapıyı sert bir şekilde kapatma” iddiası için usulüne uygun şekilde tarafınızdan savunma istenmediğinden, cezanın bu gerekçe yönünden eksik incelemeye dayalı olduğu ve soruşturma usulüne uyulmadığı açıkça görülmektedir.

Sonuç olarak hakkınızda tesis edilen 4 Ay Kısa Süreli Durdurma Cezası sebep, konu ve soruşturma usulü yönünden hukuka aykırı olup, açıkladığımız bu gerekçeler doğrultusunda ilgili cezanın İdare Mahkemesi tarafından İptali gerekecektir.

Not: Disiplin Cezası alan, eş durumu ataması yapılmayan, rütbe terfi alamayan, polis okullarından ilişiği kesilen veya her türlü konularda idare ile sorun yaşayan tüm personeller, bizlerle irtibata geçmeniz durumunda, ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için İptal davaları açılacaktır. Bizi aramanız yeterlidir.

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.