AMİRİN USULÜNE GÖRE VERDİĞİ EMRİ YAPMAMAK

Soru:
Sayfanızı uzun zamandır takip etmekteyim. 2016 aralık ayında senelik izne ayrıldım. Senelik izindeyken telefondan aranarak açığa alındığım tebliğ edildi. Bunun üzerine silahımı ve kimliğimi izinde bulunduğum yerde polis merkezine teslim ettim. Konuyla ilgili görevli olduğum şehre gelmem gerektiği söylenmedi. Daha sonra açıkta olan personel il dışına çıkmayacak diye bir genelge yayımlanmış. Görevli olduğum şehre gelmem gerektiği söylenmemesine ve bu genelgenin bana tebliğ edilmemesine rağmen il dışında olduğum için amirin emrini yapmamak maddesinden 24 ay uzun süreli durdurma cezası verilmiş. Bu cezanın İptali için ne yapılabilir.

Cevabımız:
Değerli takipçimiz, senelik izindeyken görevden uzaklaştırılmış olmanız neticesinde bağlı bulunduğunuz ilde olmamanızdan dolayı şahsınız hakkında tesis edilen 24 Ay Uzun Süreli Durdurma Cezası hukuka aykırı olup, ilgili cezanın İdare Mahkemesince İptali gerekecektir. Bu görüşümüzü izah edelim.

2016 yılı Aralık ayında senelik izne çıktığınız, A ilinde senelik izinde bulunduğunuz dönemde görevden uzaklaştırıldığınız, akabinde görevden uzaklaştırılan personelin il sınırları dışına çıkmaması gerektiğine dair genelge yayımlandığı ve bu sebeple kadronuzun bulunduğu şehirde olmadığınız gerekçesiyle 682 sayılı KHK’nın “amirin usulüne göre verdiği emri yerine getirmemek” maddesinden hakkınızda 24 Ay Uzun Süreli Durdurma Cezası tesis edildiği görülmektedir.

Disiplin cezasına konu olan dosyanızı incelediğimizde; senelik izindeyken görevden uzaklaştırıldıktan sonra kadronuzun bulunduğu şehre dönmeniz gerektiğine dair bir bildirim yapılmadığı, söz konusu genelgenin senelik izne çıktığınız dönemden daha sonra yayımlandığı ve konunun tarafınıza tebliğ edilmediği hususları birlikte değerlendirildiğinde, olayda bir kusurunuz olduğundan söz edilemeyeceği açıktır.

Senelik izinde olduğunuz dönemde yürürlükte olan Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğünde “amirin emrini yapmamak” maddesi mevcut iken, bu tüzük 23.01.2017 tarihinde yürürlükten kaldırılmış, yine bu tarihte yürürlüğe giren 682 sayılı KHK’de ilgili madde “amirin usulüne göre verdiği emri yerine getirmemek” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

“Anayasanın 38.maddesinde; “Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz” hükmü amirdir.

Sonradan düzenlenen mevzuat hükmünde; talimatın “usule göre verilmiş olması” şartı arandığından; bu maddeden dolayı ceza verilebilmesi için söz konusu talimatın sözlü veya yazılı olarak memura tebliğ edilmesi, bu tebliğe rağmen memur emri yerine getirmemişse ancak o zaman disiplin cezası verilmesi gerekecektir. Tebliğ edilmeyen bir talimatın usulüne uygun bir talimat olduğundan söz edilemez. Bu durumda bilgilendirme yapılmayan bir konunun bilindiği varsayılarak eksik incelemeye dayalı hakkınızda tesis edilen disiplin cezası açıkça hukuka aykırıdır.

Zira disiplin cezasının tesis edildiği madde hükmünde “amirin usulüne göre verdiği emri yerine getirmemek” deyimi kullanılmış olup, bu kelimeyi; görevli olduğu şehre dönmesi gerektiğine dair bildirim yapılmayan kişileri de kapsayacak şekilde yorumlayarak genişletmenin, suç ve cezanın yorumla genişletilemeyeceği genel kuralına aykırı olacağı açıktır.

Açıkladığımız bu gerekçeler doğrultusunda şahsınız hakkında tesis edilen 24 Ay Uzun Süreli Durdurma Cezasının İdare Mahkemesince İptali gerekecektir.

Not: Disiplin Cezası alan, eş durumu ataması yapılmayan, polis okullarından ilişiği kesilen veya her türlü konularda idare ile sorun yaşayan tüm personeller, bizlerle irtibata geçmeniz durumunda, ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için İptal davaları açılacaktır. Bizi aramanız yeterlidir.

Bu makale; tarafımızca genel kolluk disiplin kanunu yürürlüğe girmeden önce kaleme alınmıştır

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.