ALT KIDEMLİ POLİS MEMURUNA GRUP AMİR VEKİLLİĞİ VERİLİR Mİ?

Soru:

Değerli avukat arkadaşlar başarılarınızın devamını diliyorum, şubede çalıştığım amir olan kişi ile aramızda çıkan bir tartışma sonucu mesai arkadaşlarımın yanında bana bağırarak hakaretlerde bulundu ve beni daha alt sicilli bir polis memurunun emrine verdi. Ve sürekli bana baskı yapılmaktadır. Şahsıma yapılan işlem hukuka uygun mudur?

 

Cevabımız:

Değerli takipçimiz, amiriniz tarafından şahsınıza karşı mobbing (psikolojik taciz) uygulandığı görülmektedir.

 

Amir durumunda olan devlet memurlarının, mahiyetinde çalışan memurlara karşı tutum ve davranışlarının nasıl olması gerektiği 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun çeşitli maddelerinde hüküm altına alınmıştır.

 

Amirin görev yaptığı kuruluş ve hizmet birimlerinde kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapma ve yaptırma mahiyetindeki memurları yetiştirme, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etme gibi görev ve sorumlukları bulunmakla birlikte yapmaması gereken tutum ve davranışlar da vardır.

 

Amir; memurlarına hakkaniyetli ve eşit biçimde davranmalıdır.

 

Yetkilerini kanun tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar içinde kullanmalıdır.

 

Memurlara kanunlara aykırı emirler vermemelidir.

 

Memurdan özel menfaat temin edecek şekilde talepte bulunmamalıdır.

 

Memurdan hediye kabul etmemelidir.

Memuruna borçlanmamalıdır.

 

Bunların yanı sıra, amirin memuruna bağırma, kötü davranma, alay etme, küçük düşürme, hakaret etme veya fiili saldırıda bulunma gibi hakkı da bulunmamaktadır.

 

Amiriniz tarafından, diğer mesai arkadaşlarınızın yanında küçük düşürülmüş ve rencide edildiğiniz görülmektedir.

 

Öte yandan, amiriniz olan kişi tarafından yönetmeliklere karşı gelinerek, astınızın emrine verilmenizin de hukuk aleminde yeri yoktur.

 

Emniyet hizmetlerinin yürütülmesinde; ast ve üst ilişkilerinde yetki, görev ve sorumlulukların belirlenmesinde hiyerarşi uygulamalarda 5 maddede belirtilen rütbe meslek dereceleri esas alınır.

 

“Rütbe ve meslek dereceleri aynı olan personelden kıdemli olan kıdemsiz olanların emrinde görevlendirilemez ve çalıştırılamaz. ” hükmüne karşın, rütbece ve kıdemce de astınız olan polis memurunun altında görevlendirilmenize yönelik işlem hukuka aykırı olup, açıkladığımız bu hususları çalıştığınız Emniyet Müdürlüğüne dilekçe ile bildirmeniz durumunda sorunun çözüleceği kanaatindeyiz. Buna rağmen aynı uygulama devam edecek olursa İdareye karşı tazminat davası açabilir, amiriniz olan kişi hakkında da suç duyurusunda bulunabilirsiniz.

 

Not: Disiplin Cezası alan, eş durumu ataması yapılmayan veya her türlü konularda idare ile sorun yaşayan tüm arkadaşlar, bizlerle irtibata geçmeniz durumunda, ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için, avukatlarımız tarafından İptal davaları açılacaktır. Bizi aramanız yeterlidir.

Bu makale; tarafımızca genel kolluk disiplin kanunu yürürlüğe girmeden önce kaleme alınmıştır

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.