ALKOLLÜ ŞAHSIN İFADESİ ALINMADIĞI İÇİN VERİLEN CEZA

Soru:
Sevgili sayfa yöneticileri, polis merkezi amirliğinde mukayyit olarak görev yapmaktayım. Kasten yaralama olayında şüpheli olarak polis merkezine getirilen şahsın aşırı derecede alkollü olması sebebiyle, şahsın ifadesini bilinci yerine geldikten sonra almak için savcıyı aradım. Savcı ile yaptığımız telefon görüşmesinde şahsın alkollü olmasından dolayı ifadesinin 1 gün sonra alınması talimatını aldıktan sonra şahsı serbest bıraktık. Bunun üzerine şahsın ifadesini olay gününde almadığım için görevi savsaklama fiilinden maaş kesimi cezası aldım. Soruşturma esnasında savcının talimatının bu yönde olduğunu belirtmeme rağmen savcının ifadesine de başvurulmadı. Verilen bu cezanın İptalini sağlayabilir misiniz? 

Cevabımız:
Değerli takipçimiz, polis merkezi amirliğine intikal etmiş olan kasten yaralama suçunda şüpheli olarak alınan şahsın alkollü olmasından dolayı, şahsın ifadesinin olay gününde alınmaması sebebiyle şahsınız hakkında tesis edilen maaş kesimi cezasının İdare Mahkemesince İptali gerekecektir. Bu görüşümüzü izah edelim.

Polis merkezi amirliğinde ifade almak ile görevli mukayyit olarak çalıştığınız, yaralama suçuna kayden alınan şahsın alkollü olması sebebiyle şahsın ifadesinin daha sonra alınması için savcı ile yaptığınız telefon görüşmesinde, savcı tarafından şahsın ifadesinin 1 gün sonra alınması ve şahsın serbest bırakılması yönünde talimat aldığınız, bunun üzerine şahsın ifadesini olay gününde almadığınız gerekçesiyle hakkınızda “görevi savsaklamak” fiilinden disiplin cezası tesis edildiği görülmektedir.

Başta Ceza Muhakemeleri Kanunu olmak üzere ceza usûl yasaları ve Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliğine göre adli soruşturmanın yürütülmesinde, ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanmasında, kanunlarla kendisine yakalama, muhafaza altına alma, gözaltına alma ve ifade alma yetkisi verilmiş olan kolluk kuvvetleri, Cumhuriyet savcılarının bilgi ve emirleri doğrultusunda sorumludur.

Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği’nin 9. maddesine göre “Yakalanan kişinin gözaltına alınacak olması veya zor kullanılarak yakalanması hâllerinde hekim kontrolünden geçirilerek yakalanma anındaki sağlık durumu belirlenir.”

Aynı yönetmeliğin 24. maddesi ise “İfade veren şüphelinin beyanı, özgür iradesine dayanmalıdır.” hükmünü içermektedir.

Bu yönetmeliğe göre, şahsın alkollü olması ve sair nedenlerle özgür iradesi ile ifade veremeyecek durumda olanların ancak doktor raporu ile ifade verebilecek durumda oldukları saptandıktan sonra ifade alma işlemine geçilmesi gerekir.

Nitekim konu ile ilgili savcının şahsınıza karşı vermiş olduğu talimat da “şahsın ifadesinin bir gün sonra alınması” yönünde olup, idari soruşturma esnasında savcının talimatının bu yönde olduğunu ifadenizde beyan etmenize rağmen savcının ifadesine başvurulmadığı da görülmektedir.

Bu durumda, idari soruşturma evresinde savcının ifadesine başvurulmaması sonucunda eksik incelemeye dayalı tesis edilen disiplin cezasının hakkaniyetle bağdaşmayacağı şüphesizdir.

Açıkladığımız bu gerekçeler doğrultusunda şahsınız hakkında tesis edilen maaş kesimi cezasının İdare Mahkemesi tarafından İptali gerekecektir.

Not: Disiplin Cezası alan, eş durumu ataması yapılmayan veya her türlü konularda idare ile sorun yaşayan tüm personeller, bizlerle irtibata geçmeniz durumunda, ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için İptal davaları açılacaktır. Bizi aramanız yeterlidir.

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.