ADLİ YARGIDA ALINAN BERAAT KARARININ DİSİPLİN CEZASINA ETKİSİ

Soru:

Bizlere avukatlık hizmeti verdiğiniz için kendi adıma teşekkürlerimi sunarım. 2015 yılında hakkımda açılan Görevi Kötüye Kullanmak soruşturmasının ardından polis memuruyken meslekten ihraç edildim. Konuyla alakalı adli soruşturma devam ettiği için, İdare Mahkemesi nezdinde göreve dönmek için açtığım dava reddedildi. Dava şuan Danıştay’da görülmektedir. Aynı zamanda geçen hafta adli soruşturma sonucu, hakkımda, CMK 223/B maddesine göre Beraat kararı verilmiş. Idare Mahkemesi sürecinde böyle bir suçu işlediğim iddiası konusunda hiçbir delil olmamasına rağmen, sırf adli süreç devam ediyor diye dosyam reddedildi. Aldığım bu Beraat kararına istinaden Idare Mahkemesinin Red kararı bozulur mu?

Cevabımız:

Değerli takipçimiz, şahsınız hakkında Meslekten Çıkarma Cezası verilmesine sebep olan konu hakkında, adli yargı mercileri tarafından verilen Beraat kararına istinaden, Davanın Reddine yolunda hüküm veren İdare Mahkemesinin bu kararının Danıştay tarafından bozulması gerekecektir. Bu görüşümüzü izah edelim.

 

Şöyle ki; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Cezai kovuşturma ile disiplin kovuşturmasının bir arada yürütülmesi başlıklı 131. maddesinde ; aynı olaydan dolayı memur hakkında ceza mahkemesinde kovuşturmaya başlanmış olmasının disiplin soruşturmasını geciktiremeyeceği, memurun ceza kanununa göre mahkum olması veya olmaması hallerinin ayrıca disiplin cezasının uygulanmasına engel olamayacağı hüküm altına almıştır.

 

Anılan kanunun 127. maddesinde ise ceza verme yetkisine ilişkin olarak zamanaşımı süreleri düzenlenmiştir. İlgili kanunun 127 ve 131. maddeleri ile disipline ilişkin diğer hükümlerin birlikte değerlendirilmesinde, disiplin soruşturmasının ceza kovuşturması ile ilişkisinin kesildiği buna paralel olarak, anılan kanunun 127 ve 131. maddede arasında bir uyum ve iç tutarlılığın sağlandığı görülmektedir.

 

Kamu görevlisinin üzerine atılı disiplin suçu aynı zamanda ceza yasasına göre de suç niteliği taşıyorsa ve ceza yasasına göre yapılan soruşturma veya yargılama sonucunda ilgili suçsuz görmüşse, artık ilgilinin üzerine atılı suçu işlemediğinin kabulü zorunlu olup, ceza yasasına göre yapılan soruşturma ve yargılama sonucu, saptanamayan bir suçun, disiplin soruşturması dayanak alınıp, işlenmiş olduğunun kabulüne olanak yoktur.

 

Sonuç olarak aynı olaydan dolayı hakkında disiplin soruşturması yapılan memurun, ceza mahkemesinde yapılan yargılamasında, fiilin işlenmemesi veya fiilin memur tarafından işlenmediği gerekçesiyle beraat etmesi halinde disiplin cezasının uygulanmaması gerekecektir.

 

Şahsınız hakkında, adli yargı sonucunda Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 223/b maddesine göre Beraat kararı verildiği görülmektedir. Beraat kararınızın gerekçesi olarak gösterilen 223/b maddesi: Yüklenen suçun sanık tarafından işlenmediğinin sabit olmasıdır. Açıkladığımız bu hususlar doğrultusunda, Davayı Reddeden İdare Mahkemesinin Red kararının Danıştay tarafından bozulması ve görevinize tekrar dönmeniz icap edecektir.

 

 

Not: Disiplin cezası alan polis memuru arkadaşlarımız ile haklarında güvenlik araştırması, mülakat, sağlık şartları ve adli soruşturma gerekçeleri ile Pomem ve Pmyo’dan ilişiği kesilen polis memuru adayları hakkında, alınan cezaların iptali ve göreve dönmeleri için bizlerle irtibata geçmeleri durumunda avukatlarımız tarafından ilgili İptal davaları açılacaktır.

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.