34. MADDE’DEN YAPILAN İL İÇİ TAYİN

Soru:

Polis memuru olarak görev yapmaktayım. A ilinden başka bir ilçeye tayinimi çıkarttılar. Daha öncesinde bir disiplin cezam, hakkımda bir şikayet veya soruşturma yoktu. Kasıtlı olarak sadece benim tayinim ilçeye çıkartıldı. Personel şubeden öğrendiğim kadarıyla görüştüğüm kişilerin sabıkalı olması ve halk nazarında olumsuz bir intibalarının olduğu gerekçesiyle tayinim çıkartılmış. Tekrar eski görev yerime dönmek istiyorum yardımcı olur musunuz?

Cevabımız:

Değerli takipçimiz, görüştüğünüz kişilerin emniyette kayıtlarının bulunması ve halk nezdinde olumsuz bir etkiye sahip olmaları iddiasıyla şahsınız hakkında tesis edilen İl içi atama işlemi hukuka aykırı olup, ilgili atamanın İdare Mahkemesince iptali gerekecektir. Bu görüşümüzü izah edelim.

657 sayılı Yasanın 76.maddesi ile memurların naklen atanmaları konusunda idareye takdir yetkisi tanınmıştır. Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 34.maddesinin (a) fıkrasında; ahlaki ve yeterlik durumları itibariyle bulundukları yerde hizmete devam etmeleri sakıncalı görülen Emniyet Teşkilatı mensuplarının Valilerin bu yöndeki teklifi üzerine görev yerlerinin değiştirilebileceği hükmü yer almaktadır.

Yasadışı işlerle uğraşan şahıslarla yakın irtibat halinde bulunduğunuz ve menfaat temin ettiğiniz yolunda gerek halk, gerekse emniyet mensupları arasında yaygın bir kanaat oluştuğu, bu tutum ve davranışınızdan dolayı Polis-Halk ilişkilerinin olumsuz yönde etkilendiği ve meslek arkadaşlarınıza kötü örnek teşkil ettiği gibi hizmetinizden de yararlanılamadığı belirtilerek ilgili yönetmeliğin 34/a. maddesi uyarınca görev yerinizin değiştirildiği görülmektedir.

Şahsınız hakkında ileri sürülen iddiaların idari ve cezai yönden soruşturmayı gerektirmesine rağmen, idarece bu yönde bir soruşturma yapılmaksızın yalnızca sözkonusu iddialara dayalı olarak görev yerinizin değiştirilmesi mevzuata ve hizmet gereklerine uygun değildir.

İddialar üzerine idarece bir araştırma yapılması ve iddia edilenlerin gerçekliği konusunda tam bir kanaat oluşturularak, hakkınızda disiplin soruşturması açılması, bu konunun tespiti halinde de İl içi atamanızın yapılması gerekmekteydi.

Disiplin Hukukunun en temel ve tartışmasız ilkelerinden biri, disiplin suçu teşkil ettiği iddia olunan sabit ve kuşkuya yer vermeyecek biçimde ispatlanmış olmasıdır. İlgiliye suçlama yöneltilirken; isnat olunan eylemlerin bir takım hesaplamalara, varsayım temelli kabullere dayalı olmaksızın somut, her türlü şüpheden uzak, kesin, yeterli ve inandırıcı delillerle, tam bir vicdani kanaat oluşturacak şekilde ortaya konulması gerekmektedir.

Açıkladığımız bu gerekçeler doğrultusunda; sadece iddialar üzerine hakkınızda tesis edilen İl içi atama işleminin İdare Mahkemesi tarafından iptali gerekecektir.

Not: Disiplin Cezası alan, eş durumu ataması yapılmayan veya her türlü konularda idare ile sorun yaşayan tüm personeller, bizlerle irtibata geçmeniz durumunda, ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için, İptal davaları açılacaktır. Bizi aramanız yeterlidir.

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.