Zorunlu Polsan üyeliği, eski memurları kapsıyor mu?

Zorunlu Polsan üyeliği, eski memurları kapsıyor mu?

Polis sandığı (Polsan), 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu'nun 90. maddesinde düzenlenmiştir.

1960 yılında yapılan düzenleme gereğince, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrosundan maaş alanların ortak olabildiği Polis Bakım ve Yardım Sandığı kurulmuştur.

Resmi Gazetede yayımlanan Kanunla, sandığın düzenlendiği 90. maddeye şu hüküm eklenmiştir:

"Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten sonra Emniyet Genel Müdürlüğü kadrosunda göreve başlayan memurlar görevleri süresince Sandığın daimi ortağıdır."

 

 

Bu madde ise, Kanunun yürürlük hükmü gereğince, 28 Aralık 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Yapılan bu yeni düzenlemeye göre;

1- Zorunlu Polsan üyeliği sadece 28 Aralık 2018 tarihinden sonra Emniyet Genel Müdürlüğü kadrosunda göreve başlayanları kapsamaktadır.

2- 28 Aralık 2018 tarihinden önce Emniyet Genel Müdürlüğü kadrosunda göreve başlamış olanlar, sandığın zorunlu üyesi yapılmayacaktır.

3- Düzenleme, sadece polis memurlarını değil, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına 28 Aralık 2018 tarihinden sonra atanacak tüm hizmet sınıfındaki memurları kapsamaktadır.


GSM: 0 546 657 155 0
www.memurlarhukuk.net
bilgi@memurlarhukuk.net