Uzman Erbaş ve Subay Astsubay Alımında Köklü Değişiklik

Uzman Erbaş ve Subay Astsubay Alımında Köklü Değişiklik

20 Mayıs 2020 tarihinde 6 kanun teklifi TBMM 'ye sunuldu. Sunulan kanun teklifinde uzman erbaş, uzman jandarma, subay ve astsubaylar ve alımlarda düzenleme yapılması için düzenlemeler Meclise verildi.

Kanun teklifi TBMM Başkanlığı 'na sunuldu ve daha sonra komisyonlara gönderildi. Milli Savunma Komisyonu Üyesi Mehmet Ali Çelebi tarafından sunulan bir dizi kanun teklifi TBMM Başkanlığı 'na sunuldu. Çeleebi, Meclise sunduğu kanun teklifinde uzman jandarma, uzman erbaş, uzman çavuş kanunlarında değişiklik yapılmasını, subay astsubay alımında düzenleme yapılmasını istedi. 
6 TEKLİF VERİLDİ

Köklü değişiklikler yapılmasını öngören 6 kanun teklifi Mehmet Ali Çelebi 'nin imzası ile verildi. Plan Bütçe Komisyonu ile Milli Savunma Komisyonu 'na gelen kanun tekliflerinin detayları şu şekilde:
İlk teklif:İlk kanun teklifi "5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi" başlığı ile verildi ve değişiklik talebi şu şekilde:

"Teklif ile, uzman jandarmaların nasıp tarihinden önce askeri amaçlı eğitim sürelerinin ve okulda bulundukları sürelerin fiili hizmet süresinden sayılması amaçlanmaktadır."

İkinci teklif:

İkinci kanun teklifi "3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi" başlığı ile verildi. Söz konusu kanun teklifi ile yapılması istenen düzenleme şu şekilde:

"Teklif ile; astsubay kadrolarında görevli uzman jandarmaların derecelerinin ve ek göstergelerinin, astsubayların sahip oldukları derece ve ek göstergeye çıkarılması amaçlanmaktadır."


Üçüncü teklif:3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi" başlığı iel verilen kanun teklifi ile yapılması istenen düzenleme şu şekilde:

"Teklif ile; uzman jandarmaların astsubaylığa geçebilmeleri için aranan mevcut azami yaş şartının 35'ten 45'e yükseltilmesi amaçlanmaktadır."

Dördüncü teklif:

"4678 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi"nde aşağıdaki düzenlemelerin yapılması isteniyor:

"Teklif ile; Türk Silahlı Kuvvetlerinde istihdam edilen sözleşmeli subayların, belirli şartları taşımaları hâlinde muvazzaf subay olarak istihdam edilmeleri amaçlanmaktadır."
Beşinci teklif:

3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi'nde uzman erbaşlara tabanca verilmesi istendi. Söz konusu kanun teklifinin özeti şu şekilde:

"Teklif ile; uzman erbaşların bedelsiz zatî demirbaş tabanca edinebilmeleri ve görevli olmadıkları zamanda da söz konusu tabancayı taşıyabilmeleri amaçlanmaktadır."

Altıncı teklif:

"3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi"nde uzman erbaşların ek gösterge düzenlemesine yer verildi. Söz konusu kanun teklifinde "Teklif ile, uzman erbaşların ek göstergelerinin iyileştirilmesi amaçlanmaktadır." denildi.

MECLİSİN AÇILMASI BEKLENECEK

Söz konusu kanun tekliflerinin gündeme gelip gelmeyeceği oylanacak. Komsiyonlarda görüşülecek teklifler için Meclisin açılması bekleniyor.


GSM: 0 546 657 155 0
www.memurlarhukuk.net
bilgi@memurlarhukuk.net