Emniyet, çocuk öğrenimi mazeretinden tayin taleplerine kısıtlama getirdi

Emniyet, çocuk öğrenimi mazeretinden tayin taleplerine kısıtlama getirdi

Emniyet Genel Müdürlüğü, katlanarak artan talepler nedeniyle, çocuk öğrenimi mazeretinden tayin taleplerine kısıtlama getirdi. Genel müdürlük, genel puan ortalamasından belirgin bir farkla yüksek puan almamış çocuklardan dolayı tayin talebinde bulunulmamasını istedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Öğrenim Atamaları ile ilgili Merkez ve Taşra Teşkilatlarına yazı gönderdi.

Merkez ve Taşra Teşkilatlarına gönderilen yazıda şu ibarelere yer verildi.

Emniyet teşkilatında görev yapan personelin çocuklarının öğrenimi sebebiyle atamaları Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 40.maddesi çerçevesinde yapılmaktadır. Geçmiş yıllarda çocuğunun öğrenimi sebebiyle yapılan müracaatlar kadro ve hizmet ihtiyacı göz önünde bulundurularak değerlendirilmiş; ancak her geçen yıl bu yöndeki müracaatların katlanarak arttığı ve genel atamalarda yapılan sayısal planlamaları olumsuz yönde etkilediği tespit edilmiştir. Ayrıca bazı personelimizin çocuklarının almış olduğu puanla aynı yıl içerisinde bir okula yerleşme imkanı olmasına rağmen, yerleştirme tercihlerinin, istenilen bir yere atama yapılması amacına yönelik olarak belirlendiği müşahade edilmiştir. Bu nedenle;

1) Yönetmeliğin 40. maddesinde yer alan "...atanmak istediği ilde ihtiyaç bulunması ve kadro durumunun uygun olması halinde yapılabilir..." hükmü gereğince; Emniyet Müdürü rütbesindeki personelin çocuğunun eğitimi nedeniyle atanma talepleri, hizmet gerekleri, il/birimlerde ihtiyaç bulunmaması ve kadro durumunun da uygun olmaması sebebiyle değerlendirmeye alınmayacaktır.

2) Emniyet Amiri ve daha alt rütbedeki personelin öğrenim nedeniyle atanma talepleri ise çocuğunun almış olduğu puan ve tercihleri dikkate alınarak incelenmek suretiyle karar verilecektir.

3) Personelin halen görev yaptığı ya da atanmış ise atamasının yapıldığı ilde bulunan bir okula çocuğunu kayıt yaptırma imkanı olmasına rağmen çocuğunu başka bir yerdeki okula yerleştirmek suretiyle yapacakları atanma talepleri yerine getirilmeyecektir. Ancak; personelin çocuğu, Türkiye genelinin ve bulundukları ilde bulunan okulların genel puan ortalamasından belirgin bir farkla çok yüksek bir puan almasıyla farklı bir ildeki okula yerleşmiş ise talepleri değerlendirmeye alınacaktır. Bulunduğu yerdeki hizmet süresini tamamlayan personelin talepleri ise bölge ayrımı ve puan durumu olmaksızın değerlendirmeye alınacaktır.

4) Bulunduğu kadroda 2 yıldan az hizmeti olanlar ile yönetmeliğe aykırı mahiyetteki öğrenim sebebiyle atanma talepleri yerine getirilmeyecektir.

5) 2.bölge görevini daha önce tamamlayıp birden fazla kez 2.bölge hizmetine kendi isteğiyle veya zorunlu olarak atanmış olan ya da 2.bölge 2.hizmetini tamamlamak üzere ipka talebi uygun görülen personelin 1.bölgeye atanma talepleri, son 2.bölge hizmet süresini tamamlamaları halinde değerlendirmeye alınacaktır.

6) Personelin, çocuklarına tercih yaptırırken, 2.bölge hizmet durumlarını da göz önünde bulundurmaları ve özellikle takip eden 3 yıl içerisinde 2.bölge 2.hizmet sırası gelecek olan personelin, çocuklarının eğitiminin bölünmemesi bakımından 2.bölge illerden tercih yapmaları gerekmektedir.

7) Çocuğunun öğrenimi nedeniyle ataması yapılan personel, yönetmeliğin 19.maddesinde belirtilen sebepler haricinde atandığı yerin hizmet süresini tamamlamak zorundadır.

8) Çocuğunun öğrenimi nedeniyle yapılacak olan müracaatlarda, Türkiye geneli puanı ve yüzdelik dilimini gösterir sınav sonuç belgesi, yerleştirme belgesi, okulların bulunduğu ili de gösterir tercih belgesi veya bilgisayar çıktısı ve okul kayıt belgesi mutlak suretle dilekçeye eklenecektir.

9) Birimler; çocuk öğrenimi mazereti ile atanma talep eden personelinin yukarda belirtilen belgeleri tamamlamasını sağlayacak, eksik belgelerle yapılacak müracaatları Personelinin Dairesi Başkanlığına göndermeyeceklerdir.

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI DIŞINDA KALAN DİĞER PERSONELİN ÇOCUK ÖĞRENİMİ MAZERETİ

10) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen teşkilatımız hizmet sınıflarından, Emniyet Hizmetleri Sınıfiı haricinde; Avukatlık Hizmetleri, Eğitim Öğretim Hizmetleri, Genel İdare Hizmetleri, Teknik Hizmetler, Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Hizmetler sınıflarında görev yapan personelin kurum içi naklen atamaları "Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu Ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği" çerçevesinde yapılmaktadır. Söz konusu yönetmelikte çocuğunun öğrenimi sebebiyle atamalar hususunda herhangi bir düzenleme bulunmamakla birlikte en son görev yaptıkları birimde fiilen en az 3 yıl çalışmış olan sivil personelin talepleri değerlendirmeye alınacak ve Emniyet Hizmetleri Sınıfı için yukardaki belirtilen değerlendirme kriterleri, kadro durumu, hizmet gerekleri ve birimlerin personel ihtiyacı dikkate alınarak diğer sınıflardaki personel için de aynı şekilde uygulanacaktır.


GSM: 0 546 657 155 0
www.memurlarhukuk.net
bilgi@memurlarhukuk.net